Staten och kapitalet

Vem är egentligen den tredje makten? Är det fortfarande medierna som ansågs vara den tredje makten under 1800-talet när begreppet myntades?Eller har vi hamnat i ett samhälle där maken förskjutits till förmån för kapitalister och storföretag? I mörkare stunder känns det trots allt som att den första makten består av Svenskt näringsliv med regering och riksdag som lydiga knähundar.

Tidigare fanns visst hopp om att det skulle bil någon sorts begränsning av företagens inflytande över svensk regering och riksdag. Men för varje dag ser det mörkare ut. De vänsterpartier som förut gjort motstånd börjar flirta med medelklassen och företagen, något som märks. Det är inte en slump att detta skrämt bort väljare och föst dem rakt i händerna på populisterna.

Lobbyister

Ett tydligt tecken på företagens inflytande är de så kallade lobbyisterna och PR-byråer. Lobbyister var tidigare ganska ovanliga här i Sverige men har länge förekommit i USA och i EU. I takt med att intresseorganisationerna slutat samarbeta med olika partier har dock lobbyisterna trätt fram istället. Dessa arbetar för olika företag eller branscher och har som mål att påverka beslutsfattarna så att de tar beslut som gynnar just de företagen.

Ett riktigt hemskt exempel på detta är exempelvis den amerikanska vapenlobbyn som fortfarande, trots flera stora dödsskjutningar, håller emot möjligheten att begränsa åtkomsten till vapen i landet. Samma samvetslösa figurer hittar du bland lobbyister från tobaksbolagen. Det här är alltså personer som får betalt för att gynna företagen oavsett priset för deras anställda eller samhället i stort. Deras närvaro urholkar dessutom demokratin och via dem har företagen en väg rakt in till makten.

Gör inte misstaget att tro att de inte har något reellt inflytande. Se bara på alla konstiga beslut som tas och som defitivt visar att man inte gjort några egna undersökningar. Ett strålande exempel är New Public Management och Nya Karolinska. Besluten som togs där var tagna under påverkan av lobbyister och vi har alla sett hur det gick.