Om jag var diktator…

Om jag plötsligt blev diktator och fick göra precis som jag ville finns det många saker jag skulle vilja ändra på. Det svenska samhället har länge varit uppbyggt på solidaritet med en stark stat. Men så är det inte längre. Privatiseringar och andra dumma idéer har urholkat den svenska modellen så att den idag inte är mer än en skugga av det den en gång varit.

Det första jag skulle göra vore att sänka lönerna för alla personer i regering och riksdag. De skulle inte heller få några fria taxiresor utan skulle, som alla andra, resa kollektivt. Kanske behövs det, av säkerhetsskäl, särskilda bussar men det finns ingen anledning att var och en ska åka taxi annat än i mycket särskilda fall.

Miljö

Vi står inför en stor utmaning när det gäller miljön. Men jag anser att nuvarande regering börjat i fel ände. Istället för att straffa vanligt folk och framförallt landsbygden via höga bensinpriser skulle jag istället lägga straffskatter på de tre stora företagen som tillsammans släpper ut mer koloxid än vad resten av svenska befolkningen gör tillsammans. Jag skulle också lägga höga skatter på diesel till båtar och flyg. Pengarna som kommer in den vägen ska gå till att bygga upp inhemsk produktion och för att bygga upp svenska järnvägen.

Privata företag

Privatiseringseländet måste få ett slut. Vinstdrivande företag ska inte ägna sig åt samhällstjänster och framförallt inte med stöd av samhället. Apotek, skolor och sjukvård ska gå in under staten igen. Det samma gäller förstås tågen och allt annat som sålts ut under den privatiseringshysteri som rått under de senaste tio – tjugo åren.

Samtidigt ska staten också äga fler bostäder. Bostadsrätter i tidigare hyreshus ska gå tillbaka till staten och dess boende får i fortsättningen betala hyra precis som alla andra. Detta för att se till att det finns bostäder till alla, även i städerna, och inte bara till ett fåtal som det är nu.