Ayn Rand och objektivismen

Ayn Rand är en amerikansk filosof som då och då dyker upp i diskussionerna kring hur samhället ska utformas. Själv är hon något av en motsägelse, men det ska vi diskutera senare. Här tittar vi närmare på objektivismen och hur den lagts till grund för den hela nyliberala idévärlden.

Objektivism

Objektivismen är en intressant företeelse. Detta var Rands idé som i stort sett gick ut på att människan, genom övning, kan lära sig att se tillvaron ur en helt objektiv synvinkel. Förnuft skulle vara det enda människan behöver och syftet med varje människas liv skulle vara att genom rationell egoism uppnå egen lycka.

Jag tror inte att du behöver vara filosof för att inse problemen med den här filosofin. Att Ayn Rand själv slutade sitt liv försörjd av staten gör det hela ännu mer skrattretande då hon under hela livet kämpade för att staten INTE skulle ta hand om sjuka och svaga.

Problemen med objektivismen

Problemen med objektivism är förstås att människan är allt annat än objektiv. Egoistisk kanske stämmer men vi har inte någon större förmåga att se saker och ting ur någon annans synvinkel. Inte förrän vi själva drabbas av det vi tidigare hånat andra för. Vi bär alla med oss våra egna glasögon och ser tillvaron ur vår egen synvinkel vilket innebär att ingen kan vara helt objektiv. Din tolkning av tillvaron sker genom ett filter som består av dina förutfattade meningar, dina tidigare upplevelser och hur meddelandet sänds.

Förnuft ligger inom samma avdelning som objektivitet. Vems förnuft ska gälla? Ditt, mitt eller vetenskapens? Om jag tycker att kapitalism är fel och mitt sunda förnuft säger att det är galet att vi låter pengarna styra samhället istället för medmänsklighet…är det mitt förnuft som ska råda? Eller kanske företagarens som tycker att det är förnuftigt att tjäna så mycket pengar som möjligt?