Välkommen till en sida om politik och samhället så som jag ser det. Är du borgarbracka eller miljonär kan du vänligen dra dit pepparn växer. Men ni andra, normala och välfungerande, människor är välkomna att läsa vidare.

Politik

Har jag något egentligt intresse för politik? Vem ska intressera sig och varför? Vi som inte är miljonärer bör ägna oss åt politik för att ta tillbaka makten från företagen och kapitalisterna. De har fått härja fritt alldeles för länge. Till och med här hemma i Sverige. När den vanliga arbetaren knappt får en lön som går att leva på, samtidigt som löneklyftan till dem som tjänar mest ökat radikalt, är någonting allvarligt fel i samhället och det är dags att vi börjar agera.

Personligen har jag stort intresse för politik även om jag oftast begränsar mig till åsikter om vad som bör göras. Det finns nämligen andra som är långt mer skickade än jag när det kommer till att omvandla sådana åsikter till verklighet.

Jämlikhet

Jämlikhet är oerhört viktigt. Inte bara för att det är det anständiga och mest självklara utan också för att det leder till fler friska och glada medborgare. Sjuka som idag blir av med ersättningen och tvingas leva på socialbidrag blir inte magiskt friskare för det. Tvärt om. Deras sjukdom blir värre och värre och istället för att kunna repa sig och känna glädje i tillvaron så hamnar de längre och längre ner. Depression och utbrändhet är särskilt vanligt bland lågavlönade och bland kvinnor.

Jämlikhet mellan könen är förstås minst lika viktig som mellan människor. Det ska inte göra någon skillnad beroende på vilket kön du råkade ha när du föddes eller vilka som är dina föräldrar. Alla ska ges samma förutsättningar och det klarar vi bara genom att ha en stark stat som ser till att jämna till spelplanen så att alla får samma förutsättningar.